Ogłoszenia

05 marca 2019 20:21 | Ogłoszenia

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 - harmonogram

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2019/2020  do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paszowice.


 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od  04.03.2019r.

do  22.03.2019r.

 

od  27.05.2019r.

do  07.06.2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola                      i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                         w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,                             o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 

 

od  25.03.2019r.

do  08.04.2019r.

 

od  10.06.2019r.

do  13.06.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

08.04.2019r.

 

 

13.06.2019r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

od  09.04.2019r.

do  12.04.2019r.

 

od  14.06.2019r.

do  18.06.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

16.04.2019r.

 

19.06.2019r.


Przeczytano: 105 razy. Wydrukuj|Do góry