Ogłoszenia

07 marca 2017 19:51 | Ogłoszenia

List do Rodziców - zaproszenie na spotkanie

Paszowice, 07.03.2017      

Szanowni Państwo,

 

W najbliższym czasie w Szkole Podstawowej w Paszowicach pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami. 

Zapraszamy Państwa na spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji w dn. 20.03.2017r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 do Szkoły Podstawowej w Paszowicach, Paszowice 124  sala Nr 7

Poproszą Państwa o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w formie on-line lub papierowej. Można również wypełnić ankietę w domu i przekazać następnego dnia wizytatorom w szkole. W ankietowaniu biorą udział wszyscy rodzice.

Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce "Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły".

Wywiad z Radą Rodziców, przedstawicielami oddziałów oraz chętnymi rodzicami odbędzie się dnia 27.03.2017 r. od godz.13.00- 14.30 w sali Nr 7

W trakcie rozmowy zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania naszej szkoły. Spotkanie potrwa do 90 min, nie będą w nim uczestniczyć przedstawiciele dyrekcji ani nauczyciele, a informacje zebrane w trakcie badania są w pełni anonimowe.

 

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor szkoły

Teresa Adamczyk

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Teresa Adamczyk – dyrektor szkoły   lub  wychowawca klasy.

Przeczytano: 221 razy. Wydrukuj|Do góry