Aktualności

23 kwietnia 2013 14:16 | Aktualności

Jesteśmy Laureatami konkursu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"

Szkoła Podstawowa z Paszowic wzięła udział w II Ogólnopolskim Konkursie dla szkół  wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ  i otrzymała tytuł Bezpiecznej Szkoły i  oraz członkowstwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły.

Do konkursu, który został przeprowadzony w okresie od 15 września 2012 r. do 31 marca 2013 r. przystąpiło ponad 1100 szkół. Uczniowie wraz z nauczycielami wzorowo  wykonali wszystkie  zadania przewidziane regulaminem konkursu , którymi były m.in. przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel oraz konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi. Uczniowie spotykali się z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych  poszerzając wiadomości nt. bezpiecznego zachowania w szkole, domu, na ulicy; zagrożeń, udzielania pomocy, czy obrony koniecznej. Wychowawcy prowadzili pogadanki  we wszystkich klasach na tematy: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne oraz konwersatoria na tematy: Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić, Kibole, blokersi, grupy podwórkowe, Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność,  Nie jesteś sam, Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.

Koordynatorem konkursu była pani Ewa Czerw, która wzięła udział w seminarium specjalistycznym Bezpieczna Szkoła 2012/2013.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Ideę  programu konkursowego wspierał Komitet Honorowy- przedstawiciele Sejmu i Senatu, członkowie Rządu RP, Rektorzy wyższych uczelni, Kuratorzy oświaty, Wojewodowie, Prezydenci miast i Marszałkowie Sejmików.

Najwyższe uznanie za zaangażowanie  w konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń  należy się wszystkim nauczycielem, uczniom i partnerom lokalnym szkoły. Włożyli oni wielki wkład w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, krzewienia zasad praworządności i tolerancji, obrony przed patologiami.  Jesteśmy bezpieczni i tak się czujemy! Gratulujemy laureatom!   

                                                                                                  B.Makuch

Przeczytano: 689 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: