Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Paszowicach
http://sppaszowice.superszkolna.pl

20 listopada 2019 17:56 | Aktualności

Dzień Praw Dziecka

Dziś obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka. W klasie I odbyła się lekcja biblioteczna na podstawie wiersza Janusza Korczaka "Prawa Dziecka". Uczniowie zapoznali się z podstawowymi prawami jakie im przysługują: prawo do miłości, własnego zdania,nauki, życia w rodzinie,informacji, odpoczynku, zabawy, życia bez przemocy, tajemnic. Dzieci wykonały plakat edukacyjny pt. "Mam prawo...", który będzie im przypominał o istniejących prawach każdego dziecka. Na zakończenie zajęć uczniowie wysłuchali piosenki pt. Prawa dziecka" Małej Orkiestry Dni Naszych.Śmiech

Marta Polińska

Zdjęcia: