Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Paszowicach
http://sppaszowice.superszkolna.pl

04 września 2017 23:49 | Aktualności

Pierwszy dzwonek po nowemu

   W dniu 4 września br. w Szkole Podstawowej w Paszowicach rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Od tego roku wchodzą w życie zmiany w systemie edukacji. Sześcioletnia szkoła podstawowa przekształca się w szkołę 8-letnią  z przygotowaną nową podstawą programową,  według której będą się uczyć dzieci i młodzież z klas I, IV i VII.

W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna: dyrektor szkoły Teresa Adamczyk, uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, radni gminy  i pracownicy szkoły, a uświetnili ją swoją obecnością także Wójt Gminy Paszowice Sebastian Oszczęda oraz  proboszcz parafii w Paszowicach  Bogusław Jeż. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele św. Trójcy w  Paszowicach, a dalsza jej część odbyła się w sali gimnastycznej szkoły. Tradycyjnie rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Bartosz Kwiatkowski powitał wszystkich zebranych. Następnie głos zabrali  dyrektor szkoły i wójt gminy, składając uczniom i gronu pedagogicznemu u progu nowego roku szkolnego życzenia owocnej pracy, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów i sukcesów w pracy.  Bohaterami uroczystości stali się pierwszoklasiści, którzy złożyli ślubowanie bycia dobrym Polakiem i dbania o dobre imię swojej klasy i szkoły. Ważnym momentem stało się pasowanie na ucznia, którego dokonała dyrektor szkoły Teresa Adamczyk przez symboliczne dotknięcie każdego dziecka wielkim piórem. Z rąk wychowawczyni  Iwony Piwowarskiej uczniowie pierwszej klasy otrzymali pamiątkowe dyplomy.  W poczet pełnoprawnych uczniów zostali przyjęci: Kamil Bielski, Sebastian Kulczycki, Roksana Kumik, Lena Machura, Sebastian Michałków, Bartłomiej Olejarz, Julia Oszczęda, Oliwia Riedel, Amelia Zając, Oliwia Zając, Emilia Zając i Gracjan Ziemnicki.  Po uroczystym włączeniu pierwszoklasistów do społeczności szkolnej wszyscy uczniowie udali się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli im książki oraz  plany lekcji . I tak skończyły się wakacje, a zaczął się okres wytężonej pracy.

 Beata Makuch 

Zdjęcia: