Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Paszowicach
http://sppaszowice.superszkolna.pl

03 czerwca 2017 08:47 | Aktualności

Dzień Dziecka na sportowo

W dniu 1 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka odbył się w Szkole Podstawowej w Paszowicach Dzień Sportu przygotowany wspólnie przez pracowników szkoły i Radę Sołecką Paszowic. W imprezie uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele  i pracownicy obsługi Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do sportowego zachowania podczas rozgrywania konkurencji sportowych, zachęcenie uczniów do współdziałania  i współzawodnictwa poprzez zabawy i gry oraz  alternatywna forma nauki na boisku szkolnym. Imprezę rozpoczęła dyrektor szkoły Teresa Adamczyk życząc uczniom zdrowej rywalizacji, udanej zabawy i samych sukcesów.  Nad przebiegiem prawidłowości przeprowadzanych konkurencji czuwali wychowawcy. Wysoką sprawnością ruchową wykazali się  najmłodsi uczniowie oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy. Świetnie poradzili sobie w konkurencjach i sprostali stawianym im zadaniom. Rywalizacja między chłopcami i dziewczętami zakończyła się remisem. W klasie drugiej i trzeciej przeprowadzono trzy konkurencje i mecz piłki nożnej.  W biegu na 50 m mistrzem okazał się Dawid Michałków, w rzucie piłeczką palantową Kacper Cieśla, a najlepiej w dal skakał Łukasz  Ślemp. Po zaciętej, wyrównanej grze piłkarze z klasy trzeciej pokonali drużynę z klasy drugiej 5:4.  W starszych klasach w biegu na 50m i 300 m najlepszymi okazali się Julia Radwańska i Bartosz Kwiatkowski. W rzucie piłeczką palantową zwyciężyli Julia Radwańska i Kacper Klaus. W biegach przełajowych i w skoku w dal  prym wiedli ponownie Julia Radwańska i Bartosz Kwiatkowski, którzy zostali Sportowcami roku 2016/2017. Na zakończenie rywalizacji sportowej na  całą społeczność szkolną czekały kiełbaski i słodkości. Dyrektor szkoły i nauczyciele dziękują serdecznie Radzie Sołeckiej, sołtysowi wsi Paszowice Józefowi Gawrońskiemu, radnej Beacie Rokosz  i  Stanisławowi Furtakowi za włączenie się w organizację Dnia Dziecka i  ufundowanie dzieciom kiełbasek i wypieków. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w rywalizacji sportowej byli  zadowoleni, odczuwali radość i satysfakcję z podjętych działań. Rozgrywki i zabawy sportowe zorganizowane dla uczniów młodszych i starszych  pozwoliły na zdrowe  spędzenie  czasu oraz   integrację klasową.

Beata Makuch  

Zdjęcia: