Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej                           

im. Władysława Broniewskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodniczący                      Arkadiusz Pokrywa

z-ca przewodniczącego            Iwona Oszczęda

skarbnik, sekretarz                  Sabina Mospan

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca                     Zuzanna Bielak

Członek                                 Estera  Gajos

Członek                                 Katarzyna Hajduga

Członek                                 Ewa Juracka