Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

im. Władysława Broniewskiego

w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodniczący                    Mirosław Wiśniecki                      

z-ca przewodniczącego          Barbara Grega      

skarbnik, sekretarz                Estera Gajos

                                         Katarzyna Chrzanowska

 

Komisja Rewizyjna                  

Przewodnicząca                    Urszula Stachura - Hohaus              

Członek                               Katarzyna Bik              

Członek                               Joanna Kulczycka