Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

im. Władysława Broniewskiego

w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodnicząca                    JOANNA   POKRYWA                       

z-ca przewodniczącej            SABINA  MOSPAN       

skarbnik, sekretarz                ESTERA  GAJOS 

 

Komisja Rewizyjna                  

Przewodnicząca                    KATARZYNA   HAJDUGA               

Członek                               JOANNA   WIŚNIECKA                

Członek                               JOANNA   KULCZYCKA                        

Członek                               ZUZANNA  BIELAK