Bezpieczny w sieci

Bądź kulturalny również w sieci

Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie -plakat

Zasady bezpieczeństwa w Internecie

O bezpieczeństwie aplikacji mobilnych

 

"Owce w sieci" czyli dziewięć kreskówek edukacyjnych na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii.

---------------------------

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży