Instrukcja odrabiania lekcji i uczenia się z dzieckiem


INSTRUKCJA ODRABIANIA LEKCJI I UCZENIA SIĘ Z DZIECKIEM


 Przed rozpoczęciem pracy należy:

1. Uzgodnić wspólnie z nauczycielem zakres wymagań i sposób oceniania prac domowych.

2. Przejrzeć uwagi nauczyciela dotyczące odrabianych prac domowych i przedyskutować je wspólnie z dzieckiem.

 3. Sprawdzić, jaki sposób przyswajania wiedzy jest najkorzystniejszy dla dziecka  (zapamiętuje słysząc, czy widząc informacje).

4. Ustalić stały czas przeznaczony na odrabianie lekcji.

 5. Zorganizować ciche, spokojne i uprzątnięte miejsce pracy, z dobrym oświetleniem oraz potrzebne przybory i materiały (książki, zeszyty itp.).


Po przystąpieniu do pracy należy:

1. Sprawdzić wspólnie z dzieckiem, co jest zadane (ewentualnie zasugerować, by skontaktowało się    z kimś z klasy).

2. Dowiedzieć się, na kiedy nastolatek ma przygotować zadania.

3. Sprawdzić, czy dziecko potrzebuje specjalnego przygotowania (wizyty w bibliotece, dostępu do komputera) lub specjalnych materiałów (np. papieru technicznego).

4. Sprawdzić, czy zadanie należy wykonywać przez wiele dni (projekt, obserwacja środowiska, itp.)       i czy dziecko już rozpoczęło pracę. Jeżeli nie, warto przygotować plan działania na kolejne dni.

5. Dowiedzieć się, czy nastolatek orientuje się, jaki materiał będzie obejmować klasówka i czy warto zrobić podobny test w domu.

 6. Jeżeli dziecko nie jest w stanie samo odrobić lekcji, należy wspólnie z nim przejrzeć zadanie domowe i pomóc w jego wykonaniu.

7. Pochwalić nastolatka za dobrze wykonaną pracę.

 

RADY DLA RODZICÓW- JAK MOTYWOWAĆ SWOJE DZIECKO DO NAUKI ?

1. Nie skupiaj uwagi jedynie na niepowodzeniach swego dziecka.

2. Doradź mu, w jaki sposób ma się „zabrać do pracy”. Najlepiej, aby odrabiało lekcje o stałej porze, w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie może się skoncentrować i nic go nie rozprasza. Przed przystąpieniem do nauki dobrze jest przygotować sobie wszystkie książki i pomoce, tak aby później nie przerywać pracy.

3. Podpowiedz dziecku, co może zrobić, aby wykorzystać czas przeznaczany na naukę w jak najbardziej efektywny sposób. Odrabianie lekcji warto rozpocząć od najtrudniejszego zadania. Warto stosować różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie. Notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie planów, wykresów – to wszystko może pomóc dziecku lepiej opanować materiał

4. Ucz dziecko systematyczności.

5. Rozkładaj mu naukę w czasie, nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę.

6. Pomóż dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy, pokaż mu, w jaki sposób powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce.

7. Rozwijaj zainteresowania dziecka, wzbogacaj jego wiedzę, polecaj mu ciekawe książki czy programy telewizyjne.

8. Zachęcaj do rozmów, do myślenia, do wyrażania własnych opinii.

9. Nie wyręczaj dziecka w odrabianiu lekcji. Kiedy prosi o pomoc, nie podawaj mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadź, udziel wskazówek, wyjaśnij wątpliwości.

10. Zachęcaj dziecko do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie dostarczy mu dużej satysfakcji, wzmocni poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami.